Rajská hudba

Pro oživení nové síly, která je hluboko v nás.

Pořad pro zimní rozjímání, zklidnění a souznění s obdobím adventu, Vánoc a nastupujícím rokem.

Hudební pohlazení barokními i romantickými áriemi a hudba zasvěcená Panně Marii ve skladbách různých autorů (Vavilov, Piazzolla, Gounod, Schubert, Dvořák) v podání Tria Talia (Veronika Vildmanová - soprán, Jitka Břízová - housle, Monika Chmelařová - klavír).

V období Vánoc také české a evropské vánoční písně a koledy z Podkrkonoší.

Hodinový pořad vhodný do sálu, do kostela či jiných prostor. Klavinova je k dispozici.

Zaposlouchejte se do tónů jedné ze skladeb tohoto programu.

Ave Maria - Vladimir Vavilov

Každý má svou vnitřní sílu. Když ji najdeme, dokážeme mnohé. 
Kéž se naše hudba dotkne vašeho srdce.